Facebook
CZ EN DE
UBYTOVÁNÍv centru TELČE

Provozní řád penzionu

 • Po příchodu do penzionu se host prokáže platným dokladem totožnosti (občanským průkazem nebo cestovním pasem), bez předložení dokladu totožnosti nemůže být host ubytován.
 • Ubytování probíhá od 14.00 do 17.00. V jinou dobu mohou být hosté ubytováni pouze po domluvě.

 • Cenu za ubytování platí host po příjezdu dle platného ceníku, po zaplacení obdrží klíč od pokoje a vchodu do penzionu.
 • Pokoje jsou vybaveny lůžkovinami, povlečením, ručníky a toaletním papírem - vše je zahrnuto v ceně za pobyt. Pokoje jsou uklízeny u týdenních pobytů uprostřed týdne, výměna ručníků 1 x týdně.
 • V celém penzionu je Zákaz kouření!!!!

 • V případě, že zákazník nedorazí a neobsadí předem objednanou ubytovací kapacitu do 24 hodin od rezervovaného pobytu, účtujeme storno poplatek ve výši rovnající se 100% ceny pobytu a pobyt se ruší bez náhrady. Toto neplatí v případě, že zákazník o pozdějším nástupu na pobyt ubytovatele s předstihem telefonicky nebo písemně vyrozumí.
 • Ve všech prostorách penzionu platí přísný zákaz kouření, při jeho porušení spustí požární hlásič sirénu s následným bezdůvodným příjezdem hasičů. Dále není dovoleno přemisťování zařízení bez souhlasu vedení penzionu a jakékoliv zásahy do elektrické sítě.
 • Z bezpečnostních důvodů může host používat v pokoji pouze ty vlastní elektrické spotřebiče, které slouží k jeho osobní hygieně (holicí a masážní strojky, vysoušeče vlasů a pod.), dále osobní počítače a nabíječky kamer a mobilních telefonů.
 • Od našich hostů očekáváme, že budou udržovat čistotu v penzionu i jeho okolí a chovat se šetrně k jeho zařízení.
 • Děti není z bezpečnostních důvodů vhodné ponechávat bez dozoru dospělé osoby v pokoji a ostatních prostorách penzionu, rodiče nebo dohlížející osoba nese odpovědnost za případnou škodu způsobenou dítětem. Hosté odpovídají za vlastní bezpečnost.
 • Penzion neručí za věci vnesené hostem do penzionu a za škodu na odložených věcech (klenoty, peníze a jiné cennosti).
 • Psi a jiná drobná zvířata mohou být ubytováni po předchozí dohodě pouze za předpokladu, že během pobytu neobtěžují  ostatní  ubytované hosty, neničí a neznečišťují zařízení penzionu.
 • V době od 22.00 do 7.00 hodin jsou hosté žádáni, aby dodržovali noční klid, i v denní době je samozřejmostí ohleduplné chování k ostatním hostům.
 • Škody způsobené na majetku penzionu je host povinen ohlásit na recepci a uhradit.
 • Při ukončení pobytu pokoj předá pověřené osobě do 11.00, není – li předem domluveno jinak a odevzdá klíč – při jeho ztrátě bude požadována úhrada 1000,- Kč. V případě, že host ve stanovenou dobu pokoj nepředá a není přítomen, vyhrazuje si penzion právo věci hosta vyklidit za přítomnosti dvou zástupců penzionu a uschovat, aby mohl být pokoj k dispozici pro další rezervaci. V takovém případě bude hostovi zaúčtován další den pobytu.

 • Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu. V případě, že je poruší, má vedení penzionu právo od dohody o poskytnutí ubytovací služby odstoupit před uplynutím dohodnuté doby.
 • Stížnosti hostů na kvalitu poskytovaných služeb přijímá vedení penzionu a uvítá všechny návrhy hostů na zlepšení provozu.
 • Pro rezervaci ubytování v penzionu přejděte na podstránku rezervace nebo nám zavolejte na +420 734 316 407.
 • Na prázdninové pobyty vystavujeme faktury na 30% celkové pobytové ceny. Při stornu do 5 dnů před zahájením pobytu, bude zálohová  částka vrácena. Storno pobytu  4 dny před zahájením, zaniká hostům nárok na vrácení částky.
 • Přejeme Vám příjemný pobyt.

Aktuality

Výlety do okolí Telče.

 • Telčský zámek - Telčský zámek patří mezi klenoty moravské...
 • Muzeum techniky - Muzeum techniky svým návštěvníkům...
 • Hrad Roštejn - Hrad Roštejn, romantický lovecký zámek...
 • Dačice - Dačice,  město které  dalo světu  kostkový cukr...
 • Slavonic - Slavonice jsou krásné renesanční městečko...
 • Třebíč - Třebíč, město na řece Jihlavě, s památkami...

Rychlý kontakt


zobrazit na mapě

Penzion Hradební Telč

Hradebni 26
588 56 Telč

+420 734 316 407

info@penzion-hradebni.cz